Chương trình định cư Mỹ diện L-1A và những điều cần biết cho nhà đầu tư

Chương trình định cư Mỹ diện L-1A Mỹ và những điều cần biết cho nhà đầu tư

Chương trình định cư Mỹ diện L-1A là một lựa chọn nhập cư hiệu quả cho những nhà đầu tư nước ngoài muốn sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Thị thực L-1 cho phép các doanh nghiệp nước ngoài chuyển một số nhân viên nhất định sang chi nhánh, công ty mẹ, công ty con hoặc công ty liên kết của Hoa Kỳ.

Visa L-1 là gì?

Visa L-1 là thị thực không nhập cư cho phép các công ty nước ngoài chuyển giao người quản lý, điều hành hoặc người có kiến thức chuyên môn sang một công ty Hoa Kỳ. Công ty Hoa Kỳ phải là văn phòng chi nhánh, công ty mẹ, công ty con hoặc chi nhánh của công ty nước ngoài.

Nhân viên được thuyên chuyển phải làm việc cho công ty Hoa Kỳ với tư cách là người quản lý, điều hành hoặc người có kiến thức chuyên môn. Nếu nhân viên sẽ làm việc với tư cách là người quản lý hoặc điều hành, thị thực này được gọi cụ thể là thị thực L-1A. Nếu nhân viên sẽ làm việc với tư cách là người có kiến thức chuyên môn, thị thực này được gọi cụ thể là thị thực L-1B.

Đương đơn L-1 không đủ điều kiện để tự nộp đơn. Công ty tại Hoa Kỳ phải thay mặt nhân viên nộp đơn. Do đó, công ty Hoa Kỳ được coi là người nộp đơn và người nhận visa L-1 được coi là người thụ hưởng.

Thị thực L-1 cho phép quý anh/chị sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong thời gian dài và cũng mang lại lợi ích nhập cư cho cả gia đình.

Lợi ích của Visa L-1 là gì?

1. Khả năng sống và làm việc ở Mỹ

Với thị thực L-1, anh/chị được phép sống ở Hoa Kỳ và làm việc cho chủ lao động L-1 của mình.

2. Thời gian lưu trú kéo dài

 • Thị thực L-1A dành cho người quản lý và điều hành ban đầu có thời hạn 3 năm và có thể được gia hạn tổng cộng 7 năm.
 • Thị thực L-1B dành cho người có kiến thức chuyên ngành ban đầu có hiệu lực trong thời hạn 3 năm và có thể được gia hạn tổng cộng 5 năm.

3. Visa có ý định kép

Nhiều loại thị thực không di dân, chẳng hạn như thị thực du lịch B1/B2, yêu cầu anh/chị phải có ý định không di dân. Điều này có nghĩa là anh/chị phải có ý định trở về quê hương và không có ý định nhập cư vào Hoa Kỳ.

Thị thực L-1 là thị thực có mục đích kép, có nghĩa là anh/chị có thể có ý định tạm thời ở lại Hoa Kỳ, đồng thời có ý định nhập cư vào Hoa Kỳ và trở thành thường trú nhân hợp pháp trong tương lai.

4. Không có yêu cầu về mức lương

Thị thực L-1 không yêu cầu công ty Mỹ phải trả cho anh/chị một mức lương nhất định.

Một số loại thị thực yêu cầu anh/chị phải được trả mức lương tương xứng với vị trí và chức danh công việc của bạn. L-1 không có yêu cầu này.

Người sử dụng lao động tại Hoa Kỳ của anh/chị vẫn sẽ phải tuân thủ luật lương tối thiểu của tiểu bang và liên bang.

5. Quyền lợi nhập cư cho gia đình

Bằng cách được chấp thuận cấp thị thực L-1, vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của anh/chị có thể đến Hoa Kỳ với tư cách là người phụ thuộc.

Vợ/chồng của anh/chị có thể xin được giấy phép lao động để làm việc tại Hoa Kỳ.

Con cái của anh/chị có thể theo học tại các trường học ở Hoa Kỳ và nhận được nền giáo dục Hoa Kỳ.

6. Visa L-1 đủ điều kiện để được xử lý đặc biệt

Thị thực L-1 đủ điều kiện để được xử lý cấp tốc. Xử lý đặc biệt là dịch vụ do USCIS cung cấp, nơi họ tiến hành xử lý hồ sơ L-1 của anh/chị với khoản phí bổ sung là 2.500 USD.

Nếu bạn chọn xử lý nhanh, USCIS sẽ đưa ra phản hồi cho đơn thỉnh cầu L-1 của anh/chị trong vòng 15 ngày.

7. Không có giới hạn hàng năm đối với số lượng thị thực L1 được cấp

Không có giới hạn hàng năm về số lượng thị thực L-1 có thể được cấp.

Điều này trái ngược với các loại thị thực khác, chẳng hạn như thị thực H-1B, có hạn ngạch hàng năm.

Lợi ích của Visa L-1 là gì_John Hu Migration

Yêu cầu về Visa L-1 là gì?

Để có được thị thực L-1, có 4 yêu cầu chính:

 • Phải có mối quan hệ đủ điều kiện giữa công ty nước ngoài và công ty Hoa Kỳ.
 • Người lao động đến làm việc tại Mỹ phải được công ty nước ngoài tuyển dụng toàn thời gian liên tục ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm gần nhất trước khi nộp đơn L-1.
 • Việc làm với công ty nước ngoài phải có năng lực quản lý, điều hành hoặc kiến thức chuyên môn. 
 • Công việc của nhân viên cho công ty Hoa Kỳ phải có năng lực quản lý, điều hành hoặc kiến thức chuyên môn.

1. Phải có mối quan hệ đủ điều kiện giữa công ty nước ngoài và công ty Hoa Kỳ

Thị thực L-1 dành cho các công ty nước ngoài chuyển một số công nhân nhất định sang một công ty Hoa Kỳ. Để có được thị thực L-1, phải có mối quan hệ đủ điều kiện giữa công ty nước ngoài và công ty Hoa Kỳ.

Có 3 loại mối quan hệ đủ điều kiện:

 • Công ty mẹ/công ty con
 • Văn phòng chi nhánh
 • Liên kết

Công ty mẹ/công ty con

Có 3 loại mối quan hệ đủ điều kiện là mối quan hệ cha mẹ/công ty con:

 • Một công ty sở hữu hơn một nửa công ty kia
 • Một trong hai công ty là đối tác 50% của công ty kia, là công ty liên doanh. Trong trường hợp này, công ty mẹ phải có quyền kiểm soát và quyền phủ quyết ngang nhau đối với công ty con.
 • Một trong hai công ty sở hữu ít hơn một nửa công ty kia nhưng có quyền kiểm soát công ty.

Văn phòng chi nhánh

 • Văn phòng chi nhánh là cùng một công ty với công ty mẹ đó, nhưng hoạt động ở một địa điểm khác.
 • Để đủ điều kiện cho L-1, văn phòng chi nhánh phải được đăng ký là công ty nước ngoài hoạt động tại Hoa Kỳ.

Liên kết

Có 3 loại mối quan hệ đủ điều kiện là mối quan hệ liên kết:

 • Hai công ty đều được sở hữu và kiểm soát bởi cùng một công ty mẹ hoặc một cá nhân.
 • Hai công ty được sở hữu và kiểm soát bởi cùng một nhóm người. Mỗi người phải sở hữu và kiểm soát một tỷ lệ gần như nhau trong mỗi công ty.
 • Một số công ty kế toán đa quốc gia.

Thời hạn của mối quan hệ đủ điều kiện

Phải có mối quan hệ đủ điều kiện giữa công ty Hoa Kỳ và công ty nước ngoài trong suốt thời gian người thụ hưởng L-1 ở Hoa Kỳ.

Đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ L-1 hiện tại: mối quan hệ đủ điều kiện không nhất thiết phải là giữa công ty Hoa Kỳ và cùng một chủ lao động nước ngoài mà người thụ hưởng đã làm việc. Bất kỳ mối quan hệ đủ điều kiện với một công ty nước ngoài là đủ.

Đối với doanh nghiệp mới L-1: nếu doanh nghiệp Hoa Kỳ được coi là “doanh nghiệp mới”, công ty nước ngoài mà công nhân Hoa Kỳ làm việc phải tiếp tục hoạt động và phải duy trì mối quan hệ đủ điều kiện với công ty Hoa Kỳ.

2. Người lao động đến làm việc tại Mỹ phải được công ty nước ngoài tuyển dụng toàn thời gian liên tục ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm gần nhất trước khi nộp đơn L-1

Để đủ điều kiện xin thị thực L-1, người lao động nước ngoài muốn chuyển sang Mỹ phải làm việc liên tục cho công ty nước ngoài, toàn thời gian, ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm qua trước khi nộp đơn L-1.

Việc làm tại Mỹ phải diễn ra liên tục. Khoảng thời gian ở Hoa Kỳ với tư cách hợp pháp cho một chi nhánh của cùng một chủ lao động hoặc công ty mẹ, chi nhánh hoặc công ty con và các chuyến đi ngắn ngày đến Hoa Kỳ để công tác hoặc giải trí sẽ không làm gián đoạn một năm làm việc liên tục ở nước ngoài, nhưng những khoảng thời gian đó sẽ không làm gián đoạn được tính vào năm làm việc đủ điều kiện. [Bộ luật Quy định Liên bang Mục 214.2(l)]

Toàn bộ năm làm việc đủ điều kiện phải được đáp ứng vào thời điểm nộp đơn L-1. Việc làm phải là toàn thời gian (ít nhất 35 giờ một tuần). Có 1 ngoại lệ đối với yêu cầu toàn thời gian trong một số trường hợp nhất định khi người thụ hưởng L-1 làm việc cho nhiều công ty liên kết.

3. Việc làm với công ty nước ngoài phải có năng lực quản lý, điều hành hoặc kiến thức chuyên môn

Để đủ điều kiện xin thị thực L-1, anh/chị phải làm việc cho công ty nước ngoài với năng lực quản lý, điều hành hoặc kiến thức chuyên môn.

Năng lực quản lý

Năng lực quản lý có nghĩa là anh/chị chủ yếu:

Quản lý tổ chức hoặc một bộ phận, phân khu, chức năng hoặc bộ phận của tổ chức;

Giám sát và kiểm soát công việc của các nhân viên giám sát, chuyên môn hoặc quản lý khác hoặc quản lý một chức năng thiết yếu trong tổ chức, hoặc một bộ phận hoặc phân khu của tổ chức;

Anh/chị có quyền thuê và sa thải hoặc đề xuất những loại hành động nhân sự đó đối với những nhân viên được giám sát trực tiếp. Nếu không có nhân viên nào được giám sát trực tiếp, anh/chị hoạt động ở cấp cao hơn trong hệ thống phân cấp tổ chức hoặc liên quan đến chức năng được quản lý;

Và, anh/chị có toàn quyền quyết định đối với các hoạt động hàng ngày của hoạt động hoặc chức năng mà anh/chị có thẩm quyền. Người giám sát cấp một không được coi là đảm nhiệm vai trò quản lý chỉ nhờ vào nhiệm vụ giám sát của họ trừ khi các nhân viên được giám sát là những người chuyên nghiệp. [Bộ luật Quy định Liên bang Mục 214.2(l)]

Năng lực điều hành

Năng lực điều hành có nghĩa là anh/chị chủ yếu:

Chỉ đạo việc quản lý tổ chức hoặc một bộ phận hoặc chức năng chính của tổ chức;

Thiết lập các mục tiêu và chính sách của tổ chức, bộ phận hoặc chức năng;

Thực hiện phạm vi rộng trong việc ra quyết định tùy ý;

Và chỉ nhận được sự giám sát hoặc chỉ đạo chung từ các giám đốc điều hành cấp cao hơn, ban giám đốc hoặc cổ đông của tổ chức. bộ phận, chức năng hoặc thành phần của tổ chức. [Bộ luật Quy định Liên bang Mục 214.2(l)] 

Kiến thức chuyên ngành

Kiến thức chuyên môn là “kiến thức đặc biệt về sản phẩm của công ty và ứng dụng của nó trên thị trường quốc tế” hoặc “kiến thức nâng cao về quy trình và thủ tục của công ty” [INA Mục 214(c)(2)(B)]

Kiến thức đặc biệt về sản phẩm của công ty và ứng dụng của nó trên thị trường quốc tế là gì?

Kiến thức đặc biệt ở đây có nghĩa là khác biệt hoặc không phổ biến so với những gì thường thấy trong một ngành cụ thể.

Trình độ hiểu biết nâng cao về quy trình và thủ tục của công ty là gì?:

Điều này có nghĩa là “kiến thức hoặc kiến thức chuyên môn về các quy trình và thủ tục ‘cụ thể’ của công ty ‘không thường thấy trong ngành liên quan’ và ‘được phát triển vượt bậc hoặc tiến xa hơn về tiến độ, độ phức tạp và sự hiểu biết so với những gì thường thấy ở người sử dụng lao động’. ” 

4. Công việc của nhân viên cho công ty Hoa Kỳ phải có năng lực quản lý, điều hành hoặc kiến thức chuyên môn

Để đủ điều kiện xin thị thực L-1, anh/chị phải đến Hoa Kỳ để làm việc cho công ty Hoa Kỳ với năng lực quản lý, điều hành hoặc kiến thức chuyên môn.

Cách nộp đơn xin Visa L-1

Bước 1 – Thuê luật sư di trú

Thị thực L-1 là một loại thị thực cực kỳ phức tạp đòi hỏi kinh nghiệm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược.

Luật sư di trú của anh/chị sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quy trình, tiến hành và tư vấn chuyên sâu với anh/chị, đồng thời cung cấp cho anh/chị danh sách chi tiết các tài liệu họ cần để chuẩn bị đơn xin L-1.

Bước 2 – Thu thập tài liệu

Ở giai đoạn này, anh/chị sẽ thu thập tất cả các tài liệu cần thiết được luật sư di trú của bạn xác định, bao gồm mô tả chi tiết về công việc đề xuất của anh/chị cho công ty Hoa Kỳ, bằng chứng về việc anh/chị làm việc với công ty nước ngoài và các bằng chứng thích hợp khác.

Bước 3 – Nộp Mẫu I-129 và Bản bổ sung L

Mẫu I-129 là Đơn thỉnh cầu dành cho Người lao động không di cư.

Đây là Mẫu mà luật sư di trú của anh/chị sẽ nộp để giúp anh/chị đủ điều kiện xin thị thực L-1.

Luật sư di trú của anh/chị cũng sẽ nộp phần bổ sung L cùng với I-129.

Lưu ý quan trọng: Thị thực L-1 không thể được nộp thông qua việc tự nộp đơn. Chủ lao động Hoa Kỳ của anh/chị là người nộp đơn và anh/chị, người nhận L1 tiềm năng, là người thụ hưởng. 

Tất cả các tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như bằng chứng về việc làm củaanh/chị với công ty nước ngoài, CV, v.v. cũng sẽ được đính kèm với I-129

Khi I-129 của anh/chị được chấp thuận, anh/chị có đủ điều kiện để xin thị thực L-1.

Nếu anh/chị đang thực hiện Thay đổi trạng thái, các bước của anh/chị sẽ hoàn tất sau khi I-129 được phê duyệt.

Bước 4 – Xin Visa L1 

Nếu anh/chị không thực hiện Thay đổi Tình trạng thì có thể anh/chị sẽ nộp đơn xin thị thực L-1 tại Lãnh sự quán của nước anh/chị.

Sau khi I-129 được chấp thuận, anh/chị có đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực L1. 

Tìm hiểu thêm:

John Hu Migration

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
phone-icon
email-newsletter
message-container