[CHƯƠNG TRÌNH SUV CANADA] GIA ĐÌNH ÔNG CHANG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC THẺ THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR)

CANADA SUV - Mr Chang

Gia đình ông Chang đã nhận được Thẻ Thường Trú Nhân Canada (PR) cho 4 người.

Ông Chang đã chỉ định John Hu Migration Consulting làm Đại Diện Di Trú và hỗ trợ ông lên kế hoạch kinh doanh SUV băt đầu từ Tháng 10/2019. Trong 3 năm, gia đình ông đã thành công nhận được thẻ thường trú nhân và bắt đầu cuộc sống mới tại Canada.

  • Ngày bắt đầu thực hiện: 10/2019
  • Ngày nộp đơn xin PR: 04/2020
  • Ngày cấp PR: 30/08/2022

Xin chúc mừng gia đình ông Chang!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
phone-icon
email-newsletter
message-container