Dominica giới thiệu các quy định chương trình đầu tư quốc tịch mới 2023

Dominica giới thiệu các quy định chương trình đầu tư quốc tịch mới 2023_John Hu Migration

Chính phủ Dominica đã công bố một bộ quy định mới tổng hợp, Quyền công dân Khối thịnh vượng chung Dominica theo Quy định đầu tư 2023 (Quy định 2023). Quy định 2023 bãi bỏ một số luật lệ, sửa đổi hiện hành và có hiệu lực ngay lập tức.

Các quy định tổng hợp cung cấp một khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn cho tất cả các bên liên quan tuân theo. Các quy định lặp lại trước đây đã được kết hợp thành bộ quy định tháng 12 năm 2023 này để đảm bảo rằng người nộp đơn cũng như người đại diện đều được thông báo đầy đủ các quy tắc khi nộp đơn xin quốc tịch.

Quy định năm 2023 làm rõ vai trò và nghĩa vụ của Đơn vị Đầu tư Quốc tịch. Họ cũng đưa ra các quyền hạn phản ánh các chính sách hiện hành thể hiện cam kết của Dominica đối với Sáu Nguyên tắc, bao gồm các yêu cầu phỏng vấn bắt buộc, tăng quyền tước quyền công dân, kể cả nếu một công dân mới tìm cách thay đổi tên hoặc nhận án tù đáng kể và quyền thu hồi hộ chiếu nếu có quốc tịch bị thu hồi, việc chia sẻ thông tin với các khu vực pháp lý CBI khác ở Caribe, và từ chối những người nộp đơn đã bị từ chối cấp thị thực từ bất kỳ quốc gia nào mà Dominica có hiệp ước miễn thị thực (Khoản 5 (1) (e)) và cả Vương quốc Anh, Hoa Kỳ , EU và Canada (Khoản 5 (1) (d)).

Quốc tịch Dominica_John Hu Migration

Tất cả con cái trưởng thành phải được người nộp đơn chính hoặc vợ/chồng của họ hỗ trợ đầy đủ (trước đây, đáng kể). Hơn nữa, trừ khi họ khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất hoặc con gái chưa lập gia đình dưới 25 tuổi sống cùng người nộp đơn chính, con cái trưởng thành phải cung cấp thêm bằng chứng rằng họ đang theo học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục đại học được công nhận để trở thành người phụ thuộc đủ điều kiện.

Không có thay đổi nào về ngưỡng đầu tư tối thiểu hoặc phí đăng ký liên quan, nhưng khoản phí 1.000 USD cho cuộc phỏng vấn bắt buộc hiện đã được quy định trong Quy định.

Những thay đổi đáng kể chủ yếu tập trung vào việc tăng cường các yêu cầu đăng ký và gia hạn đối với Đại lý được ủy quyền và Nhà tiếp thị.

Những thay đổi như vậy bao gồm việc thắt chặt các tiêu chí đủ điều kiện dành cho Đại lý được ủy quyền và tăng phí đăng ký và gia hạn cho Đại lý được ủy quyền, cũng như Nhà tiếp thị được cấp phép.

Đơn vị Đầu tư Quốc tịch Dominica giữ vững cam kết đảm bảo rằng các Đại lý được ủy quyền và Nhà tiếp thị được cấp phép quảng bá và tiếp thị Chương trình Quốc tịch theo các tiêu chuẩn cao nhất, đồng thời đã quy định Nguyên tắc quảng cáo trong Quy định năm 2023 để củng cố tầm quan trọng của việc bảo vệ danh tiếng của Chương trình và tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm.

John Hu Migration

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
phone-icon
email-newsletter
message-container