Hướng dẫn về đầu tư Quỹ Golden Visa Bồ Đào Nha

Hướng dẫn về đầu tư Quỹ Golden Visa Bồ Đào Nha_John Hu Migration

Các nhà đầu tư có thể sở hữu Golden Visa Bồ Đào Nha cho cả gia đình nếu đầu tư tối thiểu 500.000 Euro vào các đơn vị quỹ đầu tư với thời gian duy trì tối thiểu 5 năm.

Thường trú nhân Bồ Đào Nha (Golden Visa Bồ Đào Nha) là giấy phép cư trú thông qua việc đầu tư vào nền kinh tế của đất nước. Golden Visa sẽ cho phép đương đơn và toàn bộ gia đình tự do sinh sống, học tập và làm việc tại EU và sau 5 năm, có thể nộp đơn xin quốc tịch.

Các điều kiện và lợi thế của việc đầu tư vào quỹ là gì và làm thế nào để chọn loại quỹ phù hợp? Quý khách hãy cùng John Hu Migration Consulting tìm hiểu nhé!

Quỹ đầu tư là gì?

Quỹ đầu tư là một công ty dịch vụ tài chính có nhiệm vụ thu hút các nhà đầu tư và tăng vốn. Quỹ sử dụng tiền của nhà đầu tư và đưa vào các danh mục được lựa chọn: bất động sản nhà ở hoặc thương mại, các công ty Bồ Đào Nha, cơ sở công nghiệp hoặc thị trường chứng khoán Châu Âu. Sau khi nhận được lợi nhuận, quỹ sẽ phân phối lợi nhuận cho các nhà đầu tư trừ đi hoa hồng.

Một số từ viết tắt trong tiếng Bồ Đào Nha được sử dụng trong ngành quỹ đầu tư:

 • QIF — Quỹ đầu tư đủ tiêu chuẩn;
 • FCR — “Fundo de Capital de Risco” — Quỹ đầu tư tư nhân;
 • UP — Đơn vị tham gia;
 • PU – Đơn vị tham gia trong tiếng Anh, tương đương với cổ phiếu;
 • SCR — Sociedade de Capital de Risco — Quỹ đầu tư mạo hiểm;
 • RG — Quy chế quản lý;
 • SEC — Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch

Mô hình đầu tư của quỹ được nêu rõ trong hợp đồng và các văn bản cấu thành. Quỹ chỉ có thể đầu tư trong khuôn khổ chiến lược đã chọn. Ví dụ: nếu quỹ được tạo ra để đầu tư vào bất động sản nhà ở, công ty quản lý không thể đầu tư một phần tiền của nhà đầu tư vào bất động sản thương mại hoặc kinh doanh.

Việc tuân thủ chiến lược đầu tư được giám sát bởi Ủy ban Thị trường Chứng khoán Bồ Đào Nha (CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobil), cơ quan quản lý hoạt động của tất cả các quỹ trong nước.

Những quỹ nào phù hợp để đầu tư Golden Visa Bồ Đào Nha?

Hiện tại, đầu tư quỹ là hình thức phổ biến nhất của Golden Visa Bồ Đào Nha. Đây là cách tốt nhất dành cho những người nộp đơn không có ý định sống lâu dài ở Bồ Đào Nha hoặc không muốn đầu tư vào kinh doanh để có được thẻ giấy phép cư trú.

Khoản đầu tư tối thiểu vào quỹ là 500.000 EUR. Quý khách cần duy trì khoản đầu tư ít nhất 5 năm, nhưng vốn đầu tư thường được trả lại sau 6 đến 10 năm.

Chiến lược của các quỹ này là giảm thiểu rủi ro đồng thời bảo toàn vốn. Thông thường, các quỹ đóng vai trò trong quá trình xin giấy phép cư trú. Vì vậy, quỹ thường đầu tư vào bất động sản với mức trả cổ tức tối thiểu hàng năm. Một quỹ như vậy rất có thể sẽ phù hợp với người nộp đơn xin Golden Visa.

Chỉ có khoảng 50 quỹ phù hợp với những người nộp đơn xin Golden Visa — trong số 200 quỹ đầu tư của Bồ Đào Nha đã đăng ký với Ủy ban Thị trường Chứng khoán.

Quỹ đủ điều kiện tham gia chương trình giấy phép cư trú ở Bồ Đào Nha phải tuân theo các yêu cầu bổ sung về phân bổ vốn và thời hạn chứng chỉ quỹ.

Yêu cầu về vốn đầu tư theo chương trình giấy phép cư trú ở Bồ Đào Nha:

 • Đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Bồ Đào Nha.
 • Đầu tư ít nhất 60% vốn vào các công ty hoặc bất động sản của Bồ Đào Nha.
 • Thời gian đáo hạn của quỹ ít nhất là 5 năm.

Những quỹ nào phù hợp để đầu tư Golden Visa Bồ Đào Nha_John Hu Migration

Các quỹ đầu tư khác nhau như thế nào

Các quỹ đầu tư Golden Visa Bồ Đào Nha khác nhau về loại tài sản trong danh mục đầu tư, quy mô hoa hồng và phí, tần suất thanh toán cổ tức – hàng năm hoặc khi kết thúc kỳ hạn, lợi nhuận và mô hình đầu tư.

Theo loại tài sản trong danh mục đầu tư và chiến lược đầu tư, các quỹ có thể được chia thành các loại đầu tư vào:

 • bất động sản nhà ở tại Lisbon và các khu nghỉ dưỡng;
 • bất động sản thương mại như khách sạn, trung tâm mua sắm và cơ sở văn phòng;
 • các doanh nghiệp thương mại như nhà máy, công ty khởi nghiệp về CNTT và nhà máy rượu vang;
 • nhiều loại tài sản cùng một lúc; ví dụ, một quỹ có thể đầu tư 50% vào cơ sở công nghiệp, 25% vào đất nông nghiệp và 25% vào cơ sở thương mại.

Quỹ hỗn hợp rất hiếm: khoảng 10% đang có mặt trên thị trường. Phần còn lại có thị phần gần như bằng nhau.

Theo mức độ đa dạng hóa, các quỹ có thể được chia thành các quỹ đầu tư vào một đối tượng hoặc một số lĩnh vực của nền kinh tế. Một quỹ chỉ có thể đầu tư vào một tài sản, một công ty hoặc nhiều tài sản cùng một lúc, tất cả đều thuộc tài sản của Bồ Đào Nha hoặc một phần vào tài sản của châu Âu hoặc Mỹ.

Tất cả các quỹ đều có sự kết hợp khác nhau giữa rủi ro và lợi nhuận, phụ thuộc vào khẩu vị đầu tư ví dụ: cổ tức hàng năm, lợi nhuận cao hoặc đa dạng hóa.

Các quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các công ty ở giai đoạn đầu đang tập trung vào việc tối đa hóa sự tăng giá vốn khi thoát ra. Họ thường không trả cổ tức và thời hạn đầu tư thường lên tới 10 năm.

Khi lựa chọn một quỹ, cần phải xem xét một bộ tiêu chí: danh mục đầu tư, kinh nghiệm của công ty quản lý và đội ngũ của chính quỹ, hoa hồng cho việc quản lý và đăng ký cũng như chiến lược thoái vốn.

Đây là những điều kiện cơ bản, cùng với việc nghiên cứu bản ghi nhớ đầu tư, khung pháp lý và giấy phép cũng như lợi nhuận, phụ thuộc vào ngân hàng của nhà đầu tư và ngân hàng của chính quỹ.

Khi nào nhà đầu tư có thể thoái vốn?

Thông thường, các quỹ đầu tư được tổ chức hợp pháp bởi một công ty trách nhiệm hữu hạn LLC. Điều này có nghĩa là người ta chỉ có thể đầu tư vào quỹ trong thời gian hình thành và rút tiền mà không mất lãi chỉ sau khi quỹ đóng.

Để đủ điều kiện nhận Golden Visa Bồ Đào Nha thông qua quỹ đầu tư, nhà đầu tư phải giữ tiền trong quỹ ít nhất 6 năm trước khi có quốc tịch.

Nếu nhà đầu tư rút tiền đầu tư trước thời hạn, họ có thể bị tước giấy phép cư trú. Nếu nhà đầu tư đã nhận được quyền công dân và không muốn đợi quỹ đóng cửa, họ có thể thoái vốn sớm nếu điều kiện của quỹ cho phép.

Vòng đời của quỹ đầu tư được chia thành ba giai đoạn: đăng ký, đầu tư và thoái vốn.

Các giai đoạn hoạt động của quỹ đầu tư

 1. Đăng ký.

Trong hai năm đầu tiên, quỹ thu tiền từ các nhà đầu tư. Nếu có đủ vốn, quỹ có thể bắt đầu ngay việc lựa chọn tài sản, danh mục phù hợp. Khoảng thời gian này được gọi là Thời gian đăng ký.

Trong Thời gian đăng ký, nhà đầu tư phải ký kết thỏa thuận và gửi tiền. Sau đó, quỹ đóng đăng ký và không còn chấp nhận nhà đầu tư mới nữa.

Khoản đầu tư tối thiểu bắt đầu từ 50.000 EUR, nhưng người nộp đơn xin giấy phép cư trú Bồ Đào Nha phải đầu tư ít nhất 500.000 EUR.

Việc đăng ký có thể miễn phí hoặc hoa hồng được lấy từ số tiền đầu tư và sau đó nhà đầu tư chỉ chuyển số tiền cần thiết vào quỹ. Nhưng thường xuyên hơn, các quỹ nhận hoa hồng một lần lên tới 7,5% số tiền đầu tư.

 1. Đầu tư và quản lý tài sản.

Trong bốn năm tiếp theo, các quỹ tích cực đầu tư tiền của nhà đầu tư, thu thập danh mục tài sản như một phần của mô hình đầu tư của họ, được nêu trong hợp đồng. Một số quỹ cũng trả cổ tức hàng năm, trong khi những quỹ khác chỉ trả sau khi đóng cửa.

Các quỹ tính phí quản lý tài sản hàng năm, dao động từ 0,5 đến 3% số tiền đầu tư. 

 1. Thoái vốn.

Sau 6 năm, quỹ bắt đầu bán tài sản để kiếm lợi nhuận.

Từ lợi nhuận, số tiền này được phân bổ tương ứng với cổ phần của mỗi nhà đầu tư và tính đến lãi vốn sau khi bán tài sản. Việc này mất từ 1 đến 4 năm. Cần một khoảng thời gian dài như vậy để bán tài sản có lãi nhất có thể.

Nếu thị trường xảy ra khủng hoảng, nhu cầu bất động sản thấp hoặc tình hình thị trường không mấy tốt đẹp, các nhà quản lý sẽ chờ đợi thời điểm thuận lợi hơn để bán. Các điều khoản linh hoạt cho phép quý khách không bán tài sản với giá thấp hơn và tối đa hóa lợi nhuận.

Có thể tiền của các nhà đầu tư sẽ bị “đóng băng” trong một thời gian dài hơn mức cần thiết để có được quốc tịch Bồ Đào Nha. Nhưng quý khách luôn có thể làm rõ điểm này trước khi chọn quỹ và dừng lại ở lựa chọn phù hợp nhất với mình.

Có thể rút tiền trước thời hạn được không?

Để duy trì giấy phép cư trú ở Bồ Đào Nha và có được quyền công dân, nhà đầu tư không thể rút khoản đầu tư sớm hơn sau 6 năm.

Việc rút lui sớm khỏi quỹ thường có thể xảy ra nếu nhà đầu tư tìm được người mua cổ phần của mình. Tuy nhiên, cổ phần của các quỹ đầu tư, đặc biệt là những quỹ dành cho người đầu tư thị thực vàng, không có tính thanh khoản cao. Một số quỹ mua lại cổ phần từ các nhà đầu tư với giá chiết khấu.

| Tìm hiểu thêm thông tin các chương trình định cư châu Âu phổ biến năm 2024.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số Hotline: 0901 988 876 hoặc qua Email: enquiry@johnhu.com.vn.John Hu Migration

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 1:1 CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ BỒ ĐÀO NHA

Chuyên viên tư vấn của JHM sẽ liên hệ anh chị trong vòng 1-2 ngày làm việc. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân và chỉ sử dụng cho mục đích tư vấn hồ sơ của anh chị và gia đình.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  zalo-icon
  phone-icon
  email-newsletter
  message-container