Thông tin chi tiết về chương trình đầu tư lấy Golden Visa Hungary mới trong năm 2024

Thông tin chi tiết về chương trình đầu tư lấy Golden Visa Hungary mới trong năm 2024_John Hu Migration

Sau thông báo về chương trình đầu tư lấy Golden Visa Hungary mới – Chương trình Nhà đầu tư Khách mời – vào cuối năm ngoái, thị trường đã chờ đợi để biết những quy định sẽ được điều chỉnh so với chương trình cũ. 

Các quy định của đạo luật về nhập cảnh và cư trú của công dân nước thứ ba sẽ có hiệu lực theo nhiều giai đoạn, nhưng hầu hết các quy định sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Các quy định của pháp luật hiện hành có sự phân biệt giữa lưu trú ngắn hạn, dài hạn và vĩnh viễn.

Thời gian lưu trú vĩnh viễn sẽ là bất kỳ thời gian lưu trú nào ở Hungary vượt quá 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày. Công dân nước thứ ba có thể ở lại Hungary vĩnh viễn vì mục đích kinh doanh hoặc đầu tư

 • là khách tự kinh doanh; hoặc
 • với tư cách là nhà đầu tư khách mời.

Sẽ là phù hợp nếu coi giấy phép cư trú của nhà đầu tư là thị thực vàng, đây là cách diễn đạt phổ biến trong thuật ngữ quốc tế, mặc dù luật pháp không sử dụng thuật ngữ này.

Các quy định liên quan đến giấy phép cư trú cho nhà đầu tư khách mời sẽ chỉ có hiệu lực sau ngày 1 tháng 7 năm 2024.

Luật này cũng ủy quyền cho chính phủ Hungary quyền (bằng nghị định) đặt ra các quy tắc và điều kiện về thủ tục để xin thị thực nhà đầu tư khách mời. Hiện tại nghị định này của Chính phủ vẫn chưa được thông qua.

1. Quy định về Visa Nhà đầu tư Khách mời

Với tư cách là nhà đầu tư khách mời, bước đầu tiên để có được giấy phép cư trú là nộp đơn xin thị thực nhà đầu tư khách mời. Nói cách khác, đây là một quy trình gồm hai bước: Việc xin giấy phép cư trú của nhà đầu tư khách mời sẽ chỉ có thể thực hiện được sau khi có được thị thực của nhà đầu tư khách mời.

Thị thực nhà đầu tư khách mời cho phép lưu trú hơn 90 ngày và nhập cảnh nhiều lần trong khoảng thời gian 180 ngày. Thời hạn hiệu lực của thị thực nhà đầu tư khách mời không thể vượt quá hai năm. Thị thực sẽ hết hiệu lực sau khi nhà đầu tư khách mời đã có được giấy phép cư trú.

Thị thực có thể được cấp cho công dân nước thứ ba có thời gian lưu trú vì lợi ích kinh tế quốc gia. Việc thực hiện một trong các khoản đầu tư sau đây được coi là mang lại lợi ích kinh tế quốc gia:

 • Đầu tư tối thiểu 250.000 EUR vào giấy chứng nhận đầu tư do quỹ bất động sản đăng ký với Ngân hàng Quốc gia Hungary; hoặc
 • Đầu tư tối thiểu 500.000 EUR vào bất động sản nhà ở tại Hungary; hoặc
 • Quyên góp tối thiểu 1 triệu EUR cho một tổ chức giáo dục đại học được điều hành bởi một quỹ tín thác công thực hiện các chức năng công cộng.

a. Quy định về lựa chọn đầu tư quỹ bất động sản

Đối với lựa chọn đầu tư quỹ bất động sản (250.000 EUR), các điều kiện sau sẽ được áp dụng:

 • Nhà đầu tư phải duy trì khoản đầu tư tối thiểu 5 năm.
 • Chỉ người quản lý quỹ có giấy phép tài chính và quản lý quỹ dựa trên các nguyên tắc đầu tư được đặt ra trong chính sách quản lý mà quỹ đã soạn thảo mới có thể thành lập quỹ bất động sản.
 • Chỉ những người quản lý quỹ có chứng chỉ bảo mật địa điểm hoặc được đăng ký với Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp mới đủ điều kiện cho chương trình.

Để tăng cường cho lợi ích kinh tế quốc gia, ít nhất 40% giá trị tài sản ròng của quỹ bất động sản phải được đầu tư vào các dự án bất động sản nhà ở ở Hungary.

b. Quy định về lựa chọn đầu tư trực tiếp vào bất động sản

Đối với phương án đầu tư bất động sản trực tiếp (500.000 EUR), các điều kiện sau sẽ được áp dụng:

 • Tài sản phải hoàn toàn là nhà ở (tài sản thương mại hoặc công nghiệp không đủ điều kiện)
 • Tài sản phải không bị tranh chấp và không bị ràng buộc và khiếu nại.
 • Sau khi có được quyền sở hữu tài sản nhà ở, việc cấm chuyển nhượng và cầm cố tài sản nhà ở phải được đăng ký vào sổ đăng ký đất đai trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán.
 • Quý khách phải duy trì khoản khoản đầu tư tối thiểu 5 năm.

Một thể nhân nước ngoài có thể có được quyền sở hữu bất động sản ở Hungary với sự cho phép của cơ quan chính phủ có thẩm quyền đối với vị trí của bất động sản đó.

Thuế chuyển nhượng là 4% phải nộp khi mua bất động sản, được tính dựa trên giá trị thị trường của bất động sản. Nhà đầu tư có thể kinh doanh trên bất động sản đó, chẳng hạn như cho thuê. Thuế thu nhập cá nhân của Hungary đối với thu nhập cho thuê được giới hạn ở mức 15%.

c. Quy định trong hồ sơ xin thị thực

Khi nộp đơn xin thị thực, người nộp đơn phải đã thực hiện hoặc dự định đầu tư ít nhất một trong các khoản đầu tư nêu trên. Vì vậy, ở giai đoạn này của thủ tục, anh/chị không cần thiết phải đầu tư ngay; chỉ cần cam kết là đủ. Trong trường hợp như vậy, anh/chị sẽ có ba tháng để thực hiện đầu tư, kể từ ngày nộp hồ sơ cho chính phủ Hungary.

Ngoài những điều trên, người nộp đơn cũng phải chứng minh rằng họ có nguồn vốn hợp pháp để đầu tư, số tiền phải có sẵn hoặc có thể chuyển sang lãnh thổ Hungary. Điều này cũng ngụ ý rằng số tiền đầu tư phải có sẵn ở Hungary. Có thể hiểu được, đây không phải là yêu cầu đối với các khoản đầu tư đã được thực hiện; nó chỉ dành cho các khoản đầu tư trong tương lai.

Chính phủ Hungary sẽ ban hành nghị định đặt ra các yêu cầu chứng minh bằng chứng về chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm tài chính cho công dân nước thứ ba.

Người nộp đơn phải là đối tượng không bị cảnh báo, trục xuất hoặc cấm nhập cảnh và lưu trú của Hệ thống thông tin Schengen (SIS), cũng như không phải là mối đe dọa đối với trật tự công cộng, an ninh công cộng, an ninh quốc gia hoặc sức khỏe cộng đồng ở Hungary (căn cứ để áp dụng loại trừ). Cơ quan nhập cư cũng sẽ lấy ý kiến của các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh quốc gia của Hungary liên quan đến việc xin cấp thị thực cho nhà đầu tư.

Thời hạn giải quyết thủ tục nhập cảnh là 21 ngày. Thời gian xử lý bắt đầu vào ngày làm việc tiếp theo ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được đơn.

Quy định về Visa Nhà đầu tư Khách mời_John Hu Migration

2. Quy định về Giấy phép cư trú Nhà đầu tư Khách mời

Giấy phép cư trú nhà đầu tư khách mời chỉ có thể được cấp cho những người nộp đơn có thị thực nhà đầu tư khách mời hợp lệ.

Hiệu lực của giấy phép cư trú sẽ là mười năm, có thể được gia hạn trong thời gian tối đa là mười năm. Thời hạn hiệu lực của giấy phép cư trú có thể vượt quá thời hạn hiệu lực của giấy thông hành của người nộp đơn.

Người nộp đơn chính có thể gia hạn giấy phép cư trú của mình cho các thành viên gia đình phụ thuộc: vợ/chồng và con chưa thành niên.

Giấy phép cư trú sẽ cho phép chủ sở hữu

 • ở lại lãnh thổ Hungary;
 • thực hiện các hoạt động kinh doanh;
 • là giám đốc điều hành của một công ty; Và
 • nhận việc làm tại địa phương.

Các lựa chọn trên đảm bảo rằng một người có giấy phép cư trú có thể thực hiện hầu hết mọi hoạt động kinh tế và kinh doanh ở Hungary.

a. Nộp đơn xin giấy phép cư trú

Người nộp đơn phải nộp đơn xin giấy phép cư trú trực tiếp hoặc thông qua nền tảng điện tử của cơ quan nhập cư không quá 93 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào lãnh thổ Hungary bằng thị thực nhà đầu tư khách mời.

Người nộp đơn phải, trong vòng ba tháng kể từ khi vào Hungary, cung cấp bằng chứng qua Enter Hungary rằng họ đã hoàn thành một trong các khoản đầu tư.

Theo các quy định về thủ tục, khi người nộp đơn có thị thực dành cho nhà đầu tư khách mời, họ phải đến Hungary và sau đó có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú nhà đầu tư khách mời mà không cần phải di chuyển đến Hungary nữa.

b. Quy định về thuế

Một người có giấy phép cư trú nhà đầu tư khách mời sẽ không được coi là cư dân đóng thuế Hungary, miễn là người đó ở Hungary ít hơn 183 ngày trong 12 tháng.

c. Gia hạn Giấy phép cư trú Nhà đầu tư khách mời

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể gia hạn giấy phép cư trú của nhà đầu tư khách nếu người nộp đơn vẫn giữ giấy chứng nhận đầu tư trị giá 250.000 EUR vào quỹ bất động sản khi nộp đơn. Trong trường hợp này, pháp luật không yêu cầu giấy chứng nhận đó phải giống như tại thời điểm nộp đơn lần đầu.

Nếu đơn đăng ký đầu tiên liên quan đến việc mua bất động sản trực tiếp, để được gia hạn, người nộp đơn phải duy trì khoản đầu tư ít nhất 500.000 EUR vào bất động sản được cấp giấy phép ban đầu. Tuy nhiên, nếu bất động sản đã được bán (sau thời gian duy trì 5 năm) hoặc nếu khoản đầu tư bất động sản không còn trị giá 500.000 EUR thì khoản đầu tư mới phải có đủ giá trị tại thời điểm nộp đơn.

Trong trường hợp tài trợ cho các tổ chức, người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn tự động.

Việc gia hạn không yêu cầu người nộp đơn và các thành viên gia đình của họ cung cấp bằng chứng cư trú tại Hungary. Có thể gia hạn trong thời gian lên tới 10 năm.

3. Quy định về thường trú và quốc tịch

Những người có giấy phép cư trú sẽ không phải tuân theo bất kỳ quy tắc đặc biệt nào về thường trú hoặc quyền công dân mà thay vào đó, phải tuân theo các quy tắc giống như bất kỳ ai khác.

a. Thẻ cư trú quốc gia

Pháp luật sử dụng thuật ngữ “thẻ cư trú quốc gia” thay vì thuật ngữ “thường trú” thường được sử dụng trong thông lệ quốc tế. Những người có giấy phép cư trú có thể có được tình trạng thường trú bằng thẻ cư trú quốc gia.

Thẻ cư trú quốc gia được cấp cho người có chỗ ở và sinh kế ở Hungary được đảm bảo và được bảo hiểm cho đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoặc người có thể trang trải chi phí cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay cả khi không có bảo hiểm đó.

Để có được thẻ cư trú quốc gia, cá nhân phải có giấy phép cư trú (ví dụ: giấy phép cư trú nhà đầu tư khách mời) và phải cư trú ở Hungary ít nhất ba năm liên tiếp trước khi nộp đơn.

Việc rời khỏi lãnh thổ Hungary ít hơn bốn tháng vào bất kỳ thời điểm nào sẽ không bị coi là gián đoạn, với điều kiện là tổng thời gian vắng mặt như vậy không vượt quá 270 ngày trong khoảng thời gian ba năm bất kỳ.

Thẻ cư trú quốc gia chỉ được cấp nếu nơi cư trú dài hạn của người nộp đơn phù hợp với lợi ích của Hungary và người nộp đơn đáp ứng các điều kiện chung sống xã hội.

Chính phủ sẽ ban hành thêm nghị định quy định việc cấp thẻ thường trú và các điều kiện cần thiết để chung sống xã hội.

b. Quyền công dân

Sau 8 năm cư trú, anh/chị có thể nộp đơn xin nhập tịch để trở thành công dân Hungary.

Trong quá trình nhập tịch, cần có bằng chứng thường trú và sinh kế ở Hungary và lý lịch tư pháp trong sạch. Một yêu cầu bổ sung là, theo nguyên tắc chung, người nộp đơn phải vượt qua bài kiểm tra kiến thức hiến pháp cơ bản bằng tiếng Hungary. Việc nhập tịch không được gây phương hại đến an ninh công cộng và an ninh quốc gia.

Tìm hiểu thêm thông tin các chương trình định cư châu Âu phổ biến năm 2024.

John Hu Migration

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 1:1 CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH GOLDEN VISA HUNGARY

Chuyên viên tư vấn của JHM sẽ liên hệ anh chị trong vòng 1-2 ngày làm việc. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân và chỉ sử dụng cho mục đích tư vấn hồ sơ của anh chị và gia đình.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  zalo-icon
  phone-icon
  email-newsletter
  message-container